Algemene Voorwaarden

Mare Massage hanteert een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Mare Massage wordt er van uit gegaan dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Algemeen
Mare Massage geeft geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient de klant zelf met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij een massagebehandeling ondergaat. Mare Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

Intake en gezondheid
Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er een korte intake gehouden met de klant om inzicht te krijgen in de persoonlijke, medische en sportieve gegevens. Voor het bijhouden van administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Bij twijfel over een behandeling bij een bestaande aandoening heeft Mare Massage het recht de behandeling te staken en de klant eerst te verwijzen naar een arts.
Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Mare Massage door te geven.

Contra indicaties
In een aantal gevallen kan geheel of gedeeltelijk worden afgezien van de massagebehandeling tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door een behandelend arts of specialist.
Absolute contra indicaties, wanneer de klant geheel niet gemasseerd mag worden, zijn onder andere: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en zwangerschap in de eerste drie maanden.
Relatieve contra indicaties, wanneer een klant gedeeltelijk niet gemasseerd mag worden, zijn onder andere: open wonden, zwangerschap (afhankelijk van verloop zwangerschap), ontstekingen, kanker, traumatische aandoeningen en spataderen.

Privacy
Alle informatie die de klant tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

Aansprakelijkheid
Mare Massage en alle masseurs die een behandeling uitvoeren in opdracht van Mare Massage zijn niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen en/of letsel van de massage die gegeven wordt en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor medische en/of andere kosten en afspraken die hieruit voortkomen.
Mare Massage en alle masseurs die een behandeling uitvoeren in opdracht van Mare Massage zijn niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Annulering
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
Bij het niet of te laat annuleren van een afspraak worden de totale kosten voor de gemaakte afspraak alsnog in rekening gebracht.

Betaling
Betaling is contant voorafgaand aan, of direct na de massagebehandeling.

Voor de duidelijkheid
Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Mare Massage aanbiedt. Bij klanten die hier wel op inspelen wordt de behandeling direct afgebroken. De klant is dan wel verplicht het gehele afgesproken bedrag van de behandeling contant af te rekenen.

Verantwoordelijkheden van de klant
De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid.
U verwacht hygiëne en verantwoordelijk gedrag van de masseur. De masseur verwacht dit ook van de klant.
Er is een beschikbare ruimte nodig van minimaal 2.5 bij 3 meter.
Om optimaal van de massage te genieten dient te ruimte verwarmd te zijn tot circa 22 graden.
U wordt aangeraden om een mobiele telefoon uit te schakelen of op stil te zetten.